Art, disseny i societats

ADS és una assignatura obligatòria de caràcter fonamental: té una funció introductòria i la voluntat d’analitzar els processos creatius dins dels contextos socials i culturals del món contemporani. Aquest curs 2023-24, l’assignatura s’apropa al concepte d’estrany, amb la idea d’estudiar la importància de la diferència en la creació, el desmarcatge respecte la norma i les alteritats excloses per la tradició europea.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105710
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català