Art, disseny i societats

ADS és una assignatura obligatòria de caràcter fonamental i, per tant, té una funció introductòria que, en aquest cas, identifica i analitza els processos creatius dins dels contextos socials i culturals del món actual. En aquest curs s’adopta com a objecte d’estudi el “disseny mundial” entès tant com la producció i circulació de béns i serveis de disseny en un món globalitzat com, també, en el sentit de la transformació del món per mitjà del disseny.

Objectius formatius

  1. Situar les accions creatives individuals dins de marcs socials i culturals contemporanis, més enllà dels límits geogràfics de nacions i estats.
  2. Desenvolupar el reconeixement de l’autoria i de les manifestacions de la singularitat dins de diferents entorns culturals particulars.
  3. Familiaritzar-se amb les controvèrsies actuals que tensionen categories com ara normalitat/anormalitat, propil/aliè, global/local, centre/perifèria, cultura/civilització, pur/híbrid.
  4. Integrar eines bàsiques de redacció i d’anàlisi crític de textos, i saber establir ponts cognitius amb projectes de disseny.

Informació

Codi
105710
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català