EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Art Disseny i Societats

Guia docent

Codi

200635

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Art

Professorat
Llengües

Català

E I N A