Anàlisi i crítica del disseny d'objectes

Aquesta assignatura optativa de quart curs i obligatòria requerida per la menció de Disseny de Producte es desplega en dos continguts complementaris i paral·lels. Els primers són de caràcter general i estan destinats a mostrar com el disseny contemporani abasta un camp de coneixement ampli i heterogeni amb paràmetres d’anàlisi, avaluació, debat i crítica propis o compartits amb disciplines veïnes. Des d’aquesta perspectiva es dibuixa un marc d’acció i pensament en el que el projecte s’entén com a pràctica de recerca permanent interelacionada amb la crítica i debats teòrics actuals.

Per l’altra banda, l’assignatura cerca la concreció d’un marc analític i crític específic per la producció i recepció d’objectes, aprofundint en models teòrics i aplicats de mètodes i tècniques d’anàlisi que permetin interpretar i valorar les característiques internes de les obres o tendències, el context de la seva aparició i el seu impacte social, econòmic i cultural. Aquesta comprensió de les condicions culturals en la que es concep, produeix, consumeix i té existència social la cultura material contemporània y es fa ús dels coneixement i habilitats disciplinars dels dissenyadors de producte, ha de permetre aguditzant el pensament crític de l’estudiant.

La crítica de disseny d’objectes, a més de un territori de coincidències amb altres camps crítics (de l’art, de l’arquitectura, de la imatge i la comunicació), desenvolupa un marc discursiu específic. L’assignatura dedica també la seva atenció a l’aplicació d’aquesta capacitat analítica i crítica a la seva formulació escrita i oral. Es valora, per tant, la capacitat argumentaria, i el domini dels continguts i els gèneres d’escriptura més característics de l’anàlisi i la crítica i la seva aplicació tant en el cas d’obres de disseny com pel que fa a projectes propis (elaboració de programes, presentacions de projectes, redacció de memòries, etc). Complementari a l’escriptura, l’assignatura reconeix a altres formats analítics i crítics no estrictament textuals com ara la infografia, el documental, accions performatives, i el mateix projecte.
 

Informació

Codi
105751
Crèdits
3
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català