EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Fundació

EINA està organitzada com a fundació privada no lucrativa que té com a objectiu principal l’ensenyament de l’art i el disseny, el foment de la creació i el debat cultural.

L’òrgan de govern de la fundació és el patronat, constituït per personalitats de diferents àmbits afins a EINA, algunes de les quals hi estan vinculades històricament com a docents. Entre les tasques que té assignades el patronat hi ha l’elecció de la direcció del centre i l’administració del patrimoni i les instal·lacions, així com vetllar per l’ideari d’EINA i per l’acompliment dels seus objectius fundacionals.

Estatuts de la Fundació Eina

Organització

Fundació Eina

fundacio@eina.cat

La composició del patronat, actualitzada a 1 de maig de 2019, és la que es detalla a continuació:

Patronat de la Fundació
Miquel Molins - President
Josep Mª Milà - Vicepresident
Anton Granero - Secretari
Josep Bagà
Jordi Colomer
Mario Eskenazi
Roser Gomila
Josep Lluscà
Alicia Núñez
Lluis Simon
Enric Steegmann
Gerard Vilar

Gerent
Núria Bretos

Fons d’art

La Fundació EINA disposa d’un fons d’art que s’ha anat configurant gràcies a la generositat de mestres, deixebles i amics del centre. Aquest fons, atesa la rellevància d’EINA també en l’àmbit artístic, recull diverses manifestacions de l’art contemporani que corresponen a la pluralitat de concepcions, propostes, gèneres i tècniques que han tingut cabuda en el si de l’escola en les quatre últimes dècades.

El servei de documentació, catalogació i gestió del fons d’art de la Fundació Eina administra unes 200 obres d’artistes entre els quals cal destacar, pel seu vincle amb el centre: Albert Ràfols-Casamada, Maria Girona, Sergi Aguilar, Francesc Artigau, Antoni Llena, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan o Carlos Pazos, entre d’altres.

arxiu@eina.cat

E I N A