EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Centre Universitari

Organització i planificació estratègica

Òrgans de govern

Junta de Centre

Junta Permanent

Comissió de Docència

Comissió de Qualitat

Equip

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Serveis i instal·lacions

Biblioteca

La biblioteca d’EINA té una funció de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de les activitats culturals de la comunitat educativa. Gràcies al seu fons especialitzat en disseny i art contemporani i a la seva gestió, la biblioteca d’EINA ha esdevingut un centre de referència per als estudiosos i investigadors en aquests àmbits temàtics.

Serveis d’informàtica

Els Serveis d’informàtica, situats a la segona planta de la seu, al costat de l’aula oberta d’ordinadors, a més de cobrir l’actualització i el manteniment dels equips, assisteixen els usuaris, estudiants, professors i personal del centre, i estan a la seva disposició per resoldre dubtes o problemes.

Servidor d’arxius. Servidor públic per a estudiants on deixar, compartir i accedir als arxius des de qualsevol aula informàtica.

Xarxa Wi-Fi. Connexió Wi-Fi gratuïta per als dispositius Wi-Fi d’estudiants i professors.

Correu electrònic. Estudiants i professors disposen d’un compte de correu propi. Pel que fa als estudiants, en el moment de formalitzar la matrícula es lliura un document en què se n’indiquen les dades de configuració. Podeu consultar el correu via web a l’adreça www.eina.cat/correu, i/o amb algun programa de correu, com per exemple Outlook, Outlook Express, Entourage, etc. Atès que el correu electrònic és una forma de comunicació habitual en la comunitat educativa (informació periòdica, actes, notes, informació enviada pels professors, etc.), cal que es consulti freqüentment i que es mantingui per sota de la seva capacitat màxima.

Aula virtual. Cada assignatura comptarà amb una aula virtual a la qual podran accedir tots els alumnes matriculats des de l’adreça http://intranet.eina.cat. A través d’aquesta aula virtual els professors poden fer arribar i/o recollir material, així com organitzar diverses activitats a distància (qüestionaris, fòrums, etc).

Projectors. EINA disposa de projectors per al desenvolupament de les classes a totes les seves aules.

Bústia de suggeriments. A l’aula oberta d’ordinadors hi ha disponible una bústia de suggeriments on es poden fer arribar suggeriments, queixes, propostes, etc.

Aules informàtiques. EINA disposa de tres aules amb equipament informàtic per desenvolupar la formació específica que requereix l’ús constant d’equips individualitzats: l’aula A10, amb PC, l’aula A12, amb Mac, i l’aula A11, amb portàtils Mac. També disposa d’una aula informàtica de lliure accés, l’aula oberta d’ordinadors, amb PC, Mac, impressores/fotocopiadores en blanc i negre i color i escàners. A la pantalla de tots els ordinadors hi ha accessos directes a les següents carpetes públiques: “públic” on deixar, compartir i accedir als vostres arxius des de qualsevol ordinador; “assignatures” on els professors poden deixar material de cada assignatura; “escàner” on queden els treballs escanejats a les impressores/fotocopiadores.

Impressions/fotocòpies. EINA disposa d’impressores/fotocopiadores, en blanc i negre i en color, a una i a doble cara amb alimentador automàtic de fulls. Funcionen amb targetes que s’adquireixen a secretaria.

Servei d’impressió de plòters. Els formats admesos són A1, A2 i A3. Per poder imprimir amb el plòter cal consultar els Serveis d’informàtica.

Escàner. EINA disposa d’escàners de sobretaula tot i que també hi ha la possibilitat d’escanejar des de fotocopiadores. Les fotocopiadores compten amb un alimentador automàtic de fulls per escanejar grans quantitats.informatica@eina.cat

Taller de creació gràfica

El taller de creació gràfica allotja l’equipament especialitzat per crear i gravar en procediments calcogràfics, litogràfics, de serigrafia i xilogràfics. Els tallers estan situats a Ciutat Vella, als locals de la subseu Espai cultural EINA Barra de Ferro, i acullen les classes dels estudis del Grau en Disseny de creació gràfica i estampació, així com cursos d’iniciació i cursos avançats de postgrau. Durant el curs, el taller està obert a estudiants i professors en horaris setmanals determinats.

Funcions. El taller de Barra de Ferro és un espai destinat i preparat tant per al desenvolupament de sessions teòriques sobre l’obra gràfica original i l’estampació, com per a sessions pràctiques destinades a l’aprenentatge de tècniques d’expressió gràfica manual i estampació.

Àrees. El taller de Barra de Ferro està organitzat en subespais equipats per portar a terme les diverses tasques dels processos d’estampació o que es desenvolupen als diferents cursos.

Taller de gravat. És l’espai principal on es duen a terme la majoria d’activitats docents: les sessions teòriques, les activitats de creació i el treball en planxa i, finalment, el procés d’estampació amb màquines. Es reconeixen tres zones: la zona d’estampació de serigrafia, la zona d’estampació litogràfica i la zona d’estampació calcogràfica.

Sala d’aigua. Aquesta sala dóna cabuda a l’espai on es revelen, netegen i recuperen les pantalles de serigrafia. El nom prové de la utilització abundant d’aigua a pressió per desenvolupar aquestes activitats.

Sala d’àcids. Principalment constituïda per dues grans cubetes d’obra i un desguàs on es manipulen materials de revelatge. Es tracta d’un espai dotat de totes les mesures de prevenció i seguretat adequades. Totes les substàncies que es fan servir en aquest lloc no són directament abocades al desguàs, sinó que es reutilitzen i finalment, es reciclen.

Sala fosca. Sala per realitzar processos de manipulació i insolació de material fotosensible en els seus primers estadis.

Sala de seguretat. Espai per guardar materials químics, inflamables, o magatzem de substàncies mínimament tòxiques.

Recursos materials. A més a més dels espais específics del taller, EINA disposa de tota una sèrie de recursos materials i maquinària específica per dur a terme les tasques docents i pràctiques.

Seguretat. L’adequació de les instal·lacions a la normativa, el seguiment de les normes d’ús i la vigilància i el seguiment d’indicacions del responsable de taller garanteixen la seguretat dels usuaris de l’espai mentre es desenvolupen les activitats que s’hi realitzen.

Horari de taller obert per a estudiants:

web
Instagram
gravat@eina.cat

Espai cultural EINA Barra de Ferro

Espai cultural EINA Barra de Ferro és una sala d’exposicions i activitats amb què EINA trasllada al centre de la ciutat, de manera pública, algunes de les produccions que genera com a centre formatiu de nous creadors i com a entitat interessada a contribuir a l’enriquiment de la vida cultural de la ciutat. L’espai està situat al carrer Barra de Ferro núm. 2, al casc antic de Barcelona, a prop del Museu Picasso. A més d’activitats puntuals, com ara conferències, taules rodones, presentació de llibres, etc., la sala compta amb una programació d’exposicions. El programa d’exposicions i activitats es confecciona bàsicament amb les produccions, els projectes i les creacions generats per la pròpia activitat del centre i els seus estudiants i professors. Les exposicions solen tenir una durada de dues o tres setmanes.

Programació d’activitats i punt d’informació.

Horari: De dilluns a dissabte, de 16h a 20h.

espai@eina.cat

Taller de maquetes i prototips

El taller funciona com a un espai de formació teòrico/pràctic en las assignatures que requereixen d'eines específiques. A l'hora és un espai creatiu d'experimentació i investigació al que poden accedir de forma individualitzada estudiants i professors per a la producció d'elements que, en el procés de disseny, requereixen maquetes i prototips, ja sigui mitjançant tècniques tradicionals o de fabricació digital.

Horari: El taller compta amb un horari de lliure accés per a estudiants i professors, de dilluns a divendres, de 14.30h a 20h, sempre amb asistència tècnica.

Equipament: 3D MOJO printer, laser cutter 900x610mm, eines manuals i elèctriques, vacuum former, torn de metall i diversitat de materials, resines i silicones.

Normativa d'ús: El taller és un servei del centre que està a disposició de tota la comunitat educativa, tant per a estudiants com per a professors i personal col·laborador del centre, sota el cumpliment de les normatives de seguretat i ús establertes.

taller@eina.cat

Publicacions

Servei intern de publicacions que edita les col·leccions o els llibres del centre, a més del material informatiu. Actualment s’edita la sèrie “Plecs Esparsos”, edició de materials diversos sorgits de l’activitat quotidiana d’Eina (recull de treballs d’assignatures, conferències, etc.), així com “Monografies d’Eina”, publicació de projectes dels estudiants de l’escola, a més d’altres materials editorials propis del centre.

publicacions@eina.cat

Universitat i empresa

El Servei Universitat/Empresa promou i gestiona les col·laboracions que s’entaulen entre el centre i el seu entorn institucional i empresarial destinades a:

  1. incorporar a les activitats formatives d’EINA experiències professionals –com ara les pràctiques externes–, projectes de col·laboració i transferència amb el món empresarial, o fomentar coneixements i actituds emprenedores;
  2. teixir lligams entre EINA i l’entorn econòmic de manera que es faciliti la incorporació dels estudiants, i principalment dels graduats, al mercat professional.

Intercanvis internacionals

Servei de suport a la mobilitat d’estudiants i professors a través de diversos programes i modalitats d’intercanvi:

Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d’EINA amb més de 42 importants universitats de 25 països i la possibilitat d’accedir a 335 universitats de 33 països d’arreu de món que configuren el programa d’intercanvis de la UAB.

El servei d’intercanvis internacionals també promou i gestiona els intercanvis de professors. Aquests consisteixen en estades curtes del professorat d’EINA a universitats estrangeres o en l’acolliment de professors estrangers i tenen la finalitat de contribuir a la transferència d’experiències docents i coneixements de cara a formar una comunitat europea i internacional de docents.

internacional@eina.cat

E I N A