Jardí

Disseny i art del jardí

El curs en Disseny i art del jardí té per objectiu formar creadors interessats en el disseny i l’habilitació d’espais on les plantes i la natura hi tenen un paper essencial. El curs vol donar valor al disseny creatiu i a l’expressivitat formal dels jardins que abasti tots els àmbits de l’actuació necessaris per a una bona concepció i desenvolupament d’aquests espais, emfatitzant la perspectiva artística però sense deixar de banda la vessant tècnica i científica.

Malgrat atendre i tenir en compte els processos històrics, socials, econòmics i ecològics que tenen implícits el jardins, aquests estudis es desmarquen dels estudis específics de paisatgisme així com de la creació de grans infraestructures i de les concepcions de territori i paisatge.

El curs (titulació pròpia) forma part de la Diplomatura de postgrau en Disseny i art del jardí (UAB).

Modalitat: Aquest curs s'ofereix en modalitat presencial.

  • Email: postgraus(a)eina.cat
  • Telèfon: +34 203 09 23
  • Sol·licita una entrevista personalitzada a postgraus(a)eina.cat
Montserrat Marín Montserrat Marín
Montserrat Marín Montserrat Marín
Montserrat Marín Montserrat Marín
Montserrat Marín Montserrat Marín