Processos fotografics

Processos fotogràfics aplicats a l'estampació

Capturem imatges constantment i amb tota mena de dispositius, però la tendència és -cada cop més- que aquestes esdevinguin fluïdes, efímeres i immaterials. Proveir les imatges de materialitat, fer-les tangibles, multiplicar-les, alterar-les i transportar-les a diversos suports pot ser una manera de refermar la seva existència mateixa i la nostra autoria i domini sobre elles. 

Els processos fotogràfics han anat lligats, des del seu descobriment, a les diverses tècniques d'estampació. De fet Nicéphore Niépce, que era litògraf, va experimentar sobre pedra  abans d'aconseguir fixar les seves primeres imatges sobre metall; l'objectiu era no tan sols fixar les imatges sinó també poder-les reproduir, la qual cosa implica la fabricació d'una matriu que poder transferir d'una o altra forma sobre diversos suports, com succeeix amb la major part de tècniques d'estampació. 

Aquest seminari pretén explorar a través de la pràctica les relacions existents entre la fotografia i les tres grans famílies de tècniques d'impressió: les planogràfiques (la litografia i els seus derivats), les permeogràfiques (entre les quals la serigrafia seria la més destacada) i les tipogràfiques i calcogràfiques (aquelles en que intervenen les tècniques del gravat). 

Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics