Open Collab 2.0

Open Collab 2.0

#dialogue #diàleg #diálogo 

Taller de creació gràfica amb Patrick Thomas, Jonathan Auch i Barbora Demovičová mitjançant l'ús de la plataforma col·laborativa Open Collab 2.0 i des de la temàtica comú #diàleg. 

Open Collab és una plataforma web creada per a habilitar i fomentar la col·laboració remota en temps real entre dissenyadors gràfics, artistes visuals i tot tipus de creadors que desitgen experimentar amb, i a través de la imatge. Els participants creen i publiquen en la web una proposta tipogràfica o imatge sobre un tema donat. Les obres pujades per cada usuari es barregen aleatòriament amb altres continguts allotjats en la plataforma. Les combinacions resultants permeten als participants veure el seu propi treball des d'una nova perspectiva. 

#dialogui #diàleg #diàleg és la temàtica de treball proposada en el taller, a través de la qual s'utilitzarà l'eina autogenerativa Open Collab 2.0, s'experimentarà en la creació d'imatges i propostes gràfiques, s'estimularà el treball col·laboratiu i es treballarà en temps real en línia amb Jonathan Auch i Barbora Demovičová. Patrick Thomas participarà en l'inici i el final de taller, aportant feedback sobre les propostes realitzades. 

Informació relativa a la plataforma

open-collab.org
www.instagram.com/explore/tags/open_collab/ 

Open Collab

  • email: cursosdestiu(a)eina.cat  
  • telèfon: 93 203 09 23