Curs en Exposicions i context contemporani

Exposicions i context contemporani

Sessió informativa conjunta dels programes sobre Exposicions i Creative Computing: dimecres 15 de setembre a les 18h

El Curs en Exposicions i context contemporani revisa, aprofundeix i renova els diferents elements de la curadoria, la creació d’experiències temporals, l'articulació d'espais d'interacció i la configuració de nous públics. 

Pensar, crear i innovar en l'àmbit de les exposicions esdevé cada vegada més una tasca de gestió de complexitats i confluència transdisciplinària. La curadoria a partir de la selecció, organització i tematització de continguts; el disseny i l'art com apràctiques creatives que generen i transformen els espais; la interacció, la mediació i la comunicació per activar altres públics; són tots ells elements que cal interrelacionar per cercar plantejaments innovadors en la configuració, presentació i activació de propostes culturals. 

Estem assistint a canvis importants en l’organització dels processos de treball, de manera que les xarxes de relació i les pràctiques d'acció col·laborativa, transformen la producció de significació cultural. Des d'aquesta perspectiva, el programa es proposa com una plataforma d'acció fonamentada en la recerca, el diàleg, l'experimentació i el pensament crític per tal d'incidir de manera pràctica en les noves tendències en el disseny d'exposicions i els espais d'ús temporal, l'experimentació interactiva, així com les configuracions híbrides que permeten transcendir l'àmbit expositiu més tradicional. 

  • Email: postgraus(a)eina.cat
  • Telèfon: +34 93 203 09 23