Estampació i fotografia

Estampació i fotografia

ENRIC MAS
Presencial - Del 19 d'abril al 3 de maig

Aquest curs explora a través de nocions teòriques i aplicacions pràctiques, les relacions existents entre la fotografia i les tres grans famílies de tècniques d'impressió: les planogràfiques (la litografia i els seus derivats), les permeogràfiques (entre les quals la serigrafia seria la més destacada) i les tipogràfiques i calcogràfiques (aquelles en que intervenen les tècniques del gravat).

→ 19, 21, 26, 28 d’abril i 3 de maig. Total 20h
→ Dimarts i dijous, de 16h a 20h
→ Presencial (EINA Bosc)
→ 300 €

Capturem imatges constantment i amb tota mena de dispositius, però la tendència és -cada cop més- que aquestes esdevinguin fluïdes, efímeres i immaterials. Proveir les imatges de materialitat, fer-les tangibles, multiplicar-les, alterar-les i transportar-les a diversos suports pot ser una manera de refermar la seva existència mateixa i la nostra autoria i domini sobre elles. 

Els processos fotogràfics han anat lligats, des del seu descobriment, a les diverses tècniques d'estampació. De fet Nicéphore Niépce, que era litògraf, va experimentar sobre pedra abans d'aconseguir fixar les seves primeres imatges sobre metall; l'objectiu era no tan sols fixar les imatges sinó també poder-les reproduir, la qual cosa implica la fabricació d'una matriu que poder transferir d'una o altra forma sobre diversos suports, com succeeix amb la major part de tècniques d'estampació. 

Durant tot el curs, podràs fer ús dels nous tallers d’EINA Bosc, completament equipats i amb assessorament tècnic. Això et permetrà aprofundir en l'exploració de les tècniques d'estampació a partir de la imatge fotogràfica més enllà de les pròpies classes del curs.

  • Email: cursos(a)eina.cat
  • Telèfon: 93 203 09 23
Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics
Processos fotogràfics Processos fotogràfics