Espais híbrids
Espais híbrids

Espais híbrids

Espais Híbrids tracta d’abordar el procés creatiu d’una forma emergent. Que vol dir això?

Treballar de forma emergent, significa provocar i aconseguir resultats imprevistos a partir d’un determinat procés de treball. Treballar a partir de l’anàlisi i la posterior manipulació del material obtingut d’aquest anàlisi, deixant que aquest procés ens condueixi cap a un resultat no predeterminat per nosaltres. Creant unes regles i operant amb aquestes regles generar o “dissenyar” una forma, objecte o espai.

En el curs l’experimentació serà de cabdal importància, arribarem d’ una forma inductiva a descobrir o proposar el nostre espai habitable i el seu programa. Aprendrem que un procés inductiu és aquell que esta obert a rebre influències externes constantment, que modifiquen i afecten al projecte, al contrari que el treball subjectiu, que es basa en decisions mes personals i intuïtives. Per a projectar deixarem en segon pla conceptes com proporció, bellesa….o criteris que jutgen la forma des d’un punt de vista mes subjectiu i estètic.

Us demanarem que us oblideu un mica dels mecanismes de projecte que ja coneixeu, i que seguiu el itinerari creatiu proposat al curs.

En comptes de començar pensant en l’espai que us agradaria, hi haurà un llarg recorregut d’experimentació fins a trobar-lo. Veurem com la idea, tant sols és un punt de partida i descobrirem que la gimnàstica del treball és la part realment important. A traves de l’anàlisi gràfic, modelatges tres dimensions, maquetes, anireu acostant-vos cap al que és el vostre projecte, que mai a priori hagués pogut ser concebut de la mateixa manera.

El conjunt de documents que anirem elaborant són tant o mes importants que el propi resultat final, de fet tractarem aquests documents com al propi projecte.

 

Greg Lynn escriu: Si l’arquitectura ha d’acostar-se a aquest complex concepte de gravetat, les tecnologies de disseny que usem per a l’arquitectura haurien d’incorporar factors de temps i espai.

Com podeu veure prendrem com tema del curs l’espai, el temps i el moviment. Explorarem aquests conceptes com punt de partida dels vostres projectes.

En la primera fase ho farem a traves d’anàlisi, farem diagrames, sistemes de representació per entendre aquest moviment. Investiguem en espai, temps i moviment com instrument generador de forma, com mitja per a definir un sistema formal. En una segona fase parametritzarem aquest moviment i aprendrem a traslladar aquests paràmetres com a objecte de tres dimensions en un programa de modelat en 3d.

La intenció és acabar creant un objecte que contingui moviment, que reuneixi multiplicitat de formes d’ una seqüència treta d’un moviment sintetitzades en un únic volum. Estudiarem el treball de “picturing time” de Etienne Jules Marey.

La idea es utilitzar aquest procés per a crear un espai habitable del que vosaltres mateixos en definireu l’ús i el programa.

  • Email: cursos(a)eina.cat
  • Telèfon: 93 203 09 23
Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants:  Alba Fernandez, Ale Polo, Raquel Ordoñez Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Alba Fernandez, Ale Polo, Raquel Ordoñez
Tutor: Sylvia Felipe / Estudiants: Marta Revirego_Judit Ros_Natalia Trilla Tutor: Sylvia Felipe / Estudiants: Marta Revirego_Judit Ros_Natalia Trilla
Tutora: Sylvia Felipe / Estudiants: Laura Guiñó, Sonia Garrigós Tutora: Sylvia Felipe / Estudiants: Laura Guiñó, Sonia Garrigós
Tutora: Sylvia Felipe / Alumnes: Jaqueline Dubor, Ainahra Serra Tutora: Sylvia Felipe / Alumnes: Jaqueline Dubor, Ainahra Serra
Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Eva Maria Chmel, Alice Munckle Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Eva Maria Chmel, Alice Munckle
Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Gloria Gomila, Eloi Masdeu, Jordi Mehlbaum Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Gloria Gomila, Eloi Masdeu, Jordi Mehlbaum
Tutora: Sylvia Felipe / Estudiants: Irati Azuke, Alba Pey, Marta Velasco Tutora: Sylvia Felipe / Estudiants: Irati Azuke, Alba Pey, Marta Velasco
Tutor: Jordi Truco / Estudiants: Ines Romero Tutor: Jordi Truco / Estudiants: Ines Romero
Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Henni Maria Henino, Ursula Pahl, Lorena Medina Tutors: Sylvia Felipe, Jordi Truco / Estudiants: Henni Maria Henino, Ursula Pahl, Lorena Medina

Demana informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google Política de privacitat i Condicions del servei.