Art i filosofia: descomposició de l’espai públic?

Activitat online i presencial. Activitat oberta.

Aquesta és una activitat pública que forma part de La Biennal de pensament Ciutat Oberta. Consisteix en un diàleg que s’emmarca en el context contemporani de redefinició de l’espai públic a partir de l’acceleració que ha propiciat el context de la pandèmia en relació a conceptes com aïllament social, distància social, confinament social, desigualtat social, exclusió social... L’espai públic entès com a bé comú, espai de reconeixement i confluència amb l’altre o de creació col·lectiva, es troba en tensió amb l’especulació, la privatització i la privació de la interacció social. Estem en un punt molt incipient d’una nova normalitat, en el que tot apunta a una eradicació de l’espai públic com espai de contagi. El contagi com a condició imprescindible per a la hibridació i la creació cultural més arriscada, es substitueix per la immunitat.

És per això que aquí es planteja el dubte de si ens trobem en una descomposició de l’espai públic. Andrea Soto Calderón (filòsofa) i Jordi Colomer (artista) dialoguen sobre aquesta qüestió a partir del seus treballs relacionats amb l’espai públic, conduït per Pau de Solà-Morales (arquitecte-urbanista).

Diàlegs Art i Filosofia és una activitat d’EINA a partir de la confluència entre creadors/pensadors que presenten, discuteixen o comparteixen punts de vista, metodologies o propostes sobre una temàtica determinada. Són diàlegs que es troben entre els àmbits de l’art, el disseny i la filosofia, per debatre temes que s’insereixen en la complexitat de l’espai social i evidencien la condició transversal de la creació i el pensament.

Imatge: jordi colomer. Anarchitekton (Bucarest). Fotografia. 2004

Jordi Colomer - Anarchitekton Bucarest Jordi Colomer - Anarchitekton Bucarest