Vivian Fernàndez

Vivian Fernàndez

Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 1998). European Programme in Media, Communication and Cultural Studies per la Université de Dijon, la Universität Gesamthochschule de Kassel i la UAB (Dijon, 1997). Màster universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat per la UAB (Barcelona, 2013). Digital Methods Inniciative's Winter School Course (University of Amsterdam) 2015. Curs en Gestió d’Arxius fotogràfics en l'entorn digital. IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), 2018.

Docència

Actualment, és professora de Recursos Informàtics per al disseny i Introducció al projecte de disseny de 1r de Grau. Anterioment ha impartit Informàtica aplicada al disseny de text i imatge (2011/12) i Teoria de la Imatge al Graduat Superior en Disseny (2009/11). També ha participat com a professora a la Diplomatura de Postgrau en Il·lustració Creativa i Tècniques de Comunicació Visual d’EINA, amb l’assignatura Història, Teoria i Crítica de la Il·lustració.

Activitat Professional

El 2007, s’incorpora a EINA com a Coordinadora de Postgraus i Relacions Internacionals. Prèviament va treballar als Departaments de Comunicació de Grupo Comsa (Comsa Emte) i de l’enginyeria francesa GSE.

Recerca

Membre dels grups de Recerca en Didàctica del disseny (DIDI) i del grup de Processos de disseny. Pràctiques avançades en art i disseny d'EINA.

Publicacions

  • Fernàndez, Vivian; Majó, Anna; Rofes, Octavi. “Del diseño de proyectos a la Cultura del Diseño: experiencias pedagógicas en EINA”. En: Investigar y educar en diseño. València: Universitat de València, 2018.
  • Arribas, Irma; Fàbregas, Ariadna; Fernàndez, Vivian; Górriz, Pilar; Majó, Anna; Oliva, Raúl; Rofes, Octavi; Ventura, Oriol. “Transformación de una asignatura en una comunidad de prácticas, experimentación y aprendizaje: estudio de caso de 'Introducción al proyecto de diseño'. En: 7º encuentro BID de Enseñanza y Diseño. 2017, octubre (Madrid).
  • Fernández, Vivian; Fuster, Anna; Massaguer, Lluc. “Grafisme, cultura del projecte gràfic i creació d’identitat visual en manifestacions espontànies a Barcelona i Catalunya". En: Design Activism and social change Congress (Design History Society). Barcelona: Fundació Història del Disseny, 2011.

Ensenyament

Catalan