Octavi Rofes

Octavi Rofes
  • Doctor en Antropologia (Universitat de Barcelona).
  • Professor d’EINA des de 1996.
  • Estudia les representacions en conflicte en un món globalitzat.
  • Membre del Grup de Recerca en Antropologia i Pràctiques Artístiques (GRAPA).

Publicacions

(Només es llisten les 5 més recents)

  • Irma Arribas, Nikita Bashmakov i Octavi Rofes (en premsa). Paisajes desbordados: el campo de refugiados en el horizonte contemporáneo. Barcelona: Àmbit.
  • Octavi Rofes. (2016) “Més enllà de l’invisible: Pintura i estranyament de la visualització a l’obra de Jo Milne” a Jo Milne: No faig prediccions sinó excuses. Barcelona: Fundació Vila Casas.
  • Irma Arribas i Octavi Rofes. (2016) “Transgresión y regresión en el diseño del espacio público: temporalidades en conflicto en la Plaza Mayor de Burgos” a Miguel Ángel Chaves Martín (ed.) Ciudad, arquitectura y patrimonio. Madrid: Universidad Complutense pp. 101-110.
  • Irma Arribas i Octavi Rofes. (2015) “Análisis cronotópico y diseño para la controvèrsia en la Rambla de Barcelona” a Hipo-Tesis: Serie Numerada. Hipo 3 Prácticas cronotópicas, pp. 04-13.
  • Octavi Rofes. "Design without Project" a DDAA La guerra che verra non e' la prima: Mondadori Electa: Milan, 2014.