Joan Bacardí

Joan Bacardí

Llicenciat en Història (UAB), Màster en Cultura Històrica i Noves professions (UB-Les Heures), i Llicenciat en Publicitat (UOC) ha treballat com a periodista, copy i director creatiu per a Clubs DiR, Opisso Studio, Trax, Mot Studio, Bayer, Vodafone, Florette, Idilia Foods, John Deere, Sala Atrium, La Buenamoza Studio, Comissió Europea, Visit Brussels, PrevenControl (Bosch, Louis Vuitton, Colacao...), entre d'altres.