EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE D’ALUMNI EINA

Política de privacitat

Una vegada donat d’alta, el sol·licitant podrà beneficiar-se de la condició d'Alumni EINA, i es trobarà sotmès a la normativa de funcionament del Centre i a aquesta política de protecció de dades.

En compliment del Reglament general europeu de protecció de dades i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, propietat de la Fundació EINA (en endavant EINA), amb la finalitat de gestionar les dades associades al perfil professional dels membres d’Alumni EINA en aquest lloc web i els seus serveis relacionats, així com per enviar informació sobre activitats acadèmiques pròpies i de tercers. En el cas, que també us subscriviu a la newsletter d’EINA, amb la finalitat d’enviar informació sobre l’agenda cultural i els esdeveniments institucionals.

El destinatari únic de les dades és EINA. Les dades no se cediran a tercers, excepte en els casos en els quals existeixi una obligació legal.

La manca d’alguna d’aquestes dades o de l’autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés de funcionament de les tasques d’Alumni EINA, de manera que, si us doneu d’alta en aquest servei, doneu el consentiment exprés a l’accés a les vostres dades personals esmentades anteriorment i al seu tractament. Part de les dades del perfil (nom, cognoms, web i imatge) seran públiques en el directori “Membres d’Alumni EINA”.

Amb tot i, com a titular de les dades, pots exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un escrit on s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’interessat, la fotocòpia del DNI, NIE o passaport, el domicili a efectes de notificacions, la data i la signatura del sol·licitant, adreçat a: EINA Centre Universitari de Disseny i Art. Passeig Santa Eulàlia núm. 25. 08017, Barcelona, o al correu electrònic a privacitat@eina.cat. Així mateix, i de conformitat amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el signatari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per rebre comunicacions comercials per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic privacitat@eina.cat.

Cessió de drets d’imatge

EINA, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns casos de tercers, publica i difon imatges fotogràfiques i audiovisuals del centre o d'actes en què també poden aparèixer imatges d’alguns membres d’Alumni EINA, sempre amb la finalitat de promocionar activitats que s’hi imparteixen i de fomentar la difusió del disseny i de l'art.

En el procés de donada d’alta al servei d’Alumni EINA, els seus membres autoritzen a EINA la presa d’imatges fotogràfiques i audiovisuals de la seva persona. Aquestes imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà propietat d’EINA, sense cap limitació territorial ni temporal, únicament amb caràcter gratuït i amb la finalitat de promocionar i difondre les activitats vinculades a Alumni EINA o EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. EINA es reserva el dret de cedir aquests materials a tercers per a la seva publicació.

Aquesta autorització és completament gratuïta i el signatari es compromet a no reclamar cap compensació, pagament o indemnització a canvi del permís acordat amb EINA per a la utilització de la seva imatge.

Amb tot, i com a titular dels drets d’imatge, el signatari pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un escrit en què haurà de fer constar el nom i els cognoms de l’interessat, una fotocòpia del seu DNI / NIE o passaport, la seva adreça a efectes de notificacions, la data i la seva signatura, adreçat a: EINA, Passeig de Santa Eulàlia, 25, 08017 Barcelona o per correu electrònic a privacitat@eina.cat.

Declaració i compromís sobre la protecció de dades de caràcter personal, els drets de propietat intel·lectual, la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Declaro que EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

Per tant, em comprometo a respectar les disposicions i normatives relatives a la protecció de dades de caràcter personal i a la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge i de propietat intel·lectual en relació amb les activitats realitzades per EINA.

E I N A