EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Villa Luz, Hotel Boutique

Elena Roca Vives
eroca@eina.cat

Villa Luz, Hotel Boutique és un projecte que neix de la necessitat de donar un nou ús a una casa indiana que es troba gairebé inutilitzada. El nou programa que s’hi genera és l’hotel boutique perquè es vol oferir a l’usuari un disseny molt acurat allunyat del de les grans cadenes hoteleres, juntament amb una bellesa arquitectònica que destaca per si sola.

En convertir-se en un hotel de petites dimensions, Villa Luz és un espai acollidor que fa que l’usuari s’hi senti com a casa. El concepte predominant en l’interiorisme ha estat el respecte de l’estructura espacial original, que aconsegueix que se salvin tots els paviments i les motllures existents. Això s’ha aconseguit fent que la majoria dels elements col·locats posteriorment no arribin a les cotes d’altitud màxima, de manera que esdevenen objectes superposats a l’espai original. Això permet distingir perfectament la nova intervenció dels elements ja existents.

Especialitat
Disseny d'interiors
Tutors
Anna Bach
Tribunal
Anna Bach, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Silvia Santaeugènia

E I N A