EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Vaivé
Interpretant marees

Judit Sànchez Torner
jsanchez@eina.cat

Vaivé és una revista impresa bianual que no tracta el tema de les marees des de la vessant científica, sinó des del punt de vista de l’etnologia marítima. Parla de com ens afecten i de com les interpretem en el territori espanyol, en fa una visió antropològica i artística.

Es traca d’una publicació que ens posa el mar a les mans i que conté una gran quantitat d’interpretacions artístiques entorn d’aquest tema gràcies a diversos col·laboradors i a un seguit d’articles que expliquen com vivim les marees en el nostre dia a dia.

L’objectiu principal de la revista, que es caracteritza per tenir un format i un disseny molt adients al vaivé de les aigües, és intentar acostar al públic el fenomen de les marees.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A