EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

SPÜMA

Ariadna Castro
acastro@eina.cat

SPÜMA és la identitat i el packaging per a una nova línia de cervesa artesanal de Girona.

Aquest projecte consisteix a generar tots els elements de comunicació necessaris per a fer-ne el llançament i el posicionament en el mercat.

El treball neix de la necessitat de constatar que, avui dia, les microcerveseries artesanes s’han multiplicat arreu, però, tot i així, aquests continuen essent negocis molt localitzats a determinats llocs i els és difícil sortir del seu entorn més proper. Per tant, amb SPÜMA volem crear una nova marca de cervesa artesanal i, al mateix temps, fomentar la seva expansió en el mercat.

El procés de treball es realitza a partir de l’entrevista a Francesc López i del coneixement posterior del canvi i la renovació que ell volia fer a la seva indústria cervesera artesana situada a la ciutat de Girona. D’aquí s’extreuen uns valors que són l’essència del projecte SPÜMA.

Web

ariadnacastro.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A