EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Obre'm

Pol Puch i Gimisó
ppuch@eina.cat

Estudiant l’entorn dels jocs de rol, es troben fàcilment els estereotips que els envolten.

Sorgits paral·lelament a aquests jocs, arran del que s’ha anomenat popularment “pànic moral”, un període en el qual se’ls acusava de ser l’origen de desaparicions, suïcidis i de ser una mala influència en general, aquests estereotips han quedat en l’imaginari popular i han fet que la societat miri malament aquest entreteniment i aquells que hi juguen. Prenent aquests jocs i estereotips com a base i acotant aquests últims en el que hem definit com “el rebuig causat per l’estranyesa”, l’objectiu del projecte va esdevenir crear un producte que servís per mostrar aquest tipus de jocs en la seva part més bàsica, la imaginació i personalització.

Per aconseguir-ho, vam buscar un altre tipus de joc relacionat amb els de rol (els jocs de taula) i es van barrejar. Hem triat aquest jocs perquè tenen una imatge més bona i son més clars, senzills i entenedors que els de rol.

El resultat de la barreja de tots dos jocs és Obre’m, un joc que funciona amb el mecanisme d’un joc de rol, basat en tres característiques i amb un director que s’ocupa de crear la partida, i que utilitza un seguit de fitxes com en els jocs de taula per a facilitar-ne la comprensió.

Especialitat
Disseny de producte
Tutors
Oriol Ventura
Tribunal
Francesc Crous, Ariadna Fábregas, Javier Nieto, Esther Pujol, Oriol Ventura, Daniel Vila

E I N A