EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

LOCAL=

Jaume Martínez
jmartinez@eina.cat

LOCAL= és una marca de viatges centrada en les persones. Petits productors, artesans, naturalistes i fotògrafs són la gent que t’acompanyarà durant les teves vacances per conèixer d’una manera directa el més interessant de cada lloc. La gastronomia, les tradicions, els vins, els productors i els racons més especials. Tot de manera personal, amb un grup reduït de persones i amb la voluntat de tenir cura del territori i de la gent que hi viu.

El projecte es desenvolupa a través d’un portal web en què es presentaran diferents propostes de viatge classificades segons diferents temes, com ara la gastronomia i els seus productes o la cultura i les activitats a la natura. També es podrà començar a decidir aquest viatge a partir de l’interès que es tingui per una persona, un producte o un lloc en concret.

L’abast del projecte està limitat inicialment al territori de Catalunya, però la idea és que la comunitat es pugui estendre progressivament a altres territoris.

Web

rreset.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A