EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

La no-ciutat
Una observació i interpretació de l’espai urbà

Maria Fallada Llandrich
mfallada@eina.cat

La no-ciutat és un treball d’investigació al voltant de la relació individu-ciutat l’objectiu principal del qual és entendre què és la ciutat i com ens hi relacionem a partir d’estudis sociologics, antropològics i psicogeogràfics, i especialment, mitjançant la pràctica del dibuix com a eina d’exploració i coneixement.

Aquest projecte suposa una investigació en l’art, és a dir, es tracta d’un cas de pràctica com a recerca, perquè suposa una reflexió en l’acció i no hi ha distància entre l’investigador i la seva pràctica artística. També és, però, un cas d’investigació sobre l’art perquè hi ha la intenció d’extreure‘n conclusions vàlides sobre la pràctica artística des d’una distància teòrica, que implica una separació fonamental entre l’investigador i l’objecte investigat (en aquest, cas la ciutat i concretament, l’espai urbà). Les característiques comunes d’aquest tipus d’investigació són la reflexió i la interpretació (Borgdorff, 2006).

Web

mariafallada.com

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
Enric Font, Enric Mas, Artur Muñoz, Lluís Nacenta

E I N A