EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Kyoto

Nil Vicens
nvicens@eina.cat

Prenent com a punt de partida un seguit de reflexions i referents sobre la idea d’espai generat a partir d’un objecte, com ara Chillida o Krijn de Kooning, s’inicia el projecte que acaba esdevenint Kyoto.

Amb la intenció inicial de crear un producte capaç de fraccionar un espai interior, s’han acabat unint tot un seguit d’elements que donen com a resultat l’híbrid entre paravent i sofà que és Kyoto. Dissenyat per al món del mobiliari contract, una de les intencions del projecte és aportar un enfocament i una estètica més domèstics a un ambient que pot arribar a resultar fred i impersonal.

Estructura vista, un sol coixí i un petit espai privat flotant són alguns dels trets diferencials que es poden apreciar en aquest producte, al qual s’ha procurat fer una aproximació visual al més delicada possible.

Especialitat
Disseny de producte
Tutors
Oriol Ventura
Tribunal
Francesc Crous, Ariadna Fábregas, Javier Nieto, Esther Pujol, Oriol Ventura, Daniel Vila

E I N A