EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Jergología

Natalia Ibárcena Callís
nibarcena@eina.cat

JERGOLOGÍA és un projecte editorial l'objectiu principal del qual és donar a conèixer la varietat d'argots que hi ha als països de parla hispana. A partir d'aquesta observació, es recullen les expressions esmentades i es classifiquen en una col·lecció de llibres, cadascun dedicat a un país específic. Tots giren al voltant d'un eix conceptual: els malentesos que es poden donar quan no es coneix aquest llenguatge.

Amb aquesta feina es vol utilitzar la riquesa de l'ús quotidià de la llengua espanyola com una eina de consulta perquè sigui útil en la comunicació de les persones hispanoparlants.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A