EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

GO!
Bicicleta convertible a patinet per al desplaçament, la diversió i l’aprenentatge de nens i nenes de 18 mesos a 5 anys

Maria Jané Canals
mjane@eina.cat

El treball aborda la creació d’un producte multiús, convertible de patinet a bicicleta, destinat a infants d’entre 18 mesos i 5 anys aproximadament, ja que el seu ús també dependrà de les habilitats de cada criatura.

Es tracta d’un producte pedagògic que contribueix al desenvolupament de la coordinació de moviments; l’impuls i la frenada, que es fan amb els peus i el desenvolupament de l’equilibri, perquè s’han de mantenir la direcció i l’orientació espacial.

Hem utilitzat materials com ara la fusta i el metall i un sistema de gir per simetria per passar d’una funció a l’altra. La bicicleta no inclou cap mecanisme complex, de manera que totes les unions, tant les fixes com les que manipularà l’usuari, funcionen amb cargols.

GO! té una imatge gràfica que dóna personalitat al producte i alhora és atractiva, cridanera i divertida per als nens.

Especialitat
Disseny de producte
Tutors
Oriol Ventura
Tribunal
Francesc Crous, Ariadna Fábregas, Javier Nieto, Esther Pujol, Oriol Ventura, Daniel Vila

E I N A