EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Globo
Projecte per complementar l'educació a través de vídeos i activitats interactives

Sofia Soldevila de ViIallonga
ssoldevila@eina.cat

Globo és un projecte audiovisual i interactiu l'objectiu del qual és amenitzar l'estudi i aportar solucions per comprendre conceptes complexos d'una manera visual.

En una societat tan influenciada per allò digital, aquesta proposta vol apropar l'educació a les noves generacions a través d'un mitjà que coneixen i en què se senten còmodes. El valor afegit d'aquest projecte és explicar els temes curriculars de forma breu, visual i amb moviment (necessari en alguns casos per demostrar processos i útil per ajudar a captar i mantenir l'atenció del públic).

Per a aquest treball, s'han realitzat un vídeo i una activitat sobre un tema de l'educació secundària (públic objectiu), basats en el contingut de llibres de text escolars. S'ha creat una estructura base que servirà per facilitar la producció de futurs vídeos i activitats sobre els temes de les diferents assignatures.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A