EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Emoji: la imatge en línia

Berta Fontboté Pradilla
bfontbote@eina.cat

Lluny de representar un llenguatge universal reglat, els emojis, tal com s’han configurat, es caracteritzen per la seva naturalesa ambigua, flexible i connotativa. Ens hi acostem de manera intuïtiva i, a mode de passeig, caminem per la seva paleta fins que ens aturem en un. Quasi sense pensar, l’escollim entre els altres: aquella petita imatge és la idònia per a encapsular allò que volíem expressar.

En la interfície de l’aplicació per a smartphones WhatsApp se’ns ofereixen en paral·lel els recursos comunicatius del teclat qwerty i el teclat emoji. Aquest gest aparentment inofensiu ha obert un nou marc expressiu que permet el diàleg constant entre paraula i imatge. Però saber que a WhatsApp les paraules no marxen lluny, que es mantenen accessibles en tot moment, ens permet trobar un ús expansiu, connotatiu, i no només denotatiu d'aquests petits pictogrames.

En una mateixa línia, lletra i emoji conviuen harmònicament. L’emoji habita en un medi textual, però la seva naturalesa és innegablement visual. Aquest treball es pregunta justament per la naturalesa dels emojis, que sota la seva condició de caràcter, es troben en un punt mig, als llimbs entre el text i la imatge.

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
Enric Font, Enric Mas, Artur Muñoz, Lluís Nacenta

E I N A