EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Elements
medicinal chinese tea

Carolina Montero Espluga
cmontero@eina.cat

Elements és un projecte de packaging i identitat d’una marca de te medicinal xinès. A partir de la investigació dels principis bàsics de la medicina xinesa es pretén crear una marca de te xinès com a alternativa a la medicina occidental per tal de recuperar els valors i coneixements d’aquesta cultura mil·lenària. El resultat del treball es materialitza en una línia de cinc productes de te medicinal xinès.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A