EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Dissenyar un context educatiu
Reforma de l’edifici de parvulari de l’Escola Folch i Torres basada en una metodologia activa

Clàudia Balcells
cbalcells@eina.cat

L’interès personal per promoure una nova educació que valori l’infant i potenciï les seves capacitats ens ha portat a detectar una manca de coherència entre aquesta i l’espai on es desenvolupa. La intenció d’aquest projecte ha estat dissenyar un nou tipus de context escolar en què la premissa sigui el caràcter educatiu dels seus espais.

El projecte s’ha basat en un cas concret, l’Escola Folch i Torres, que treballa en espais tradicionals. Aquests espais s’han reformat per tal d’adaptar-los a una metodologia activa d’aprenentatge. Per desenvolupar aquesta reforma, hem partit de vuit conceptes de la filosofia de Reggio Emilia, un referent mundial en educació, i l’hem transformat en eines de projecte en l’espai: el grau de privacitat, la flexibilitat, les connexions i circulacions que s’hi creen, l’ús de la polisensorialitat o la relació entre interior i exterior, entre altres, com el confort i la lluminositat.

D’aquesta manera hem aconseguit un espai on preval per sobre de tot el valor educatiu.

Especialitat
Disseny d'interiors
Tutors
Anna Bach
Tribunal
Anna Bach, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Silvia Santaeugènia

E I N A