EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Disseny d’un centre escolar, quan es projecta a partir d’un model educatiu

Núria Ballesteros
nballesteros@eina.cat

Aquest projecte consisteix a fer una remodelació de l'edifici d'educació infantil de l'escola Aragai situada a Vilanova i la Geltrú. Aquest centre forma part d'una sèrie d'edificis que van ser projectats de manera estandarditzada, sense tenir en compte els valors arquitectònics.

La finalitat de la proposta ha estat fer una transformació radical de l'edifici a partir d'un model d'escola activa per evidenciar que l'espai físic d'un centre educatiu es pot modificar en funció de la presa de decisions en l’àmbit pedagògic.

A l'hora de plantejar el projecte partim de la premissa que l'escola ha d'imitar la diversitat de la ciutat, ha de contenir espais públics i privats i ha d’establir una correspondència entre passadís-carrer i aula-casa.

L'espai interior s'ha distribuït en diferents tipus d'ambients per dur a terme diverses activitats i agrupacions entre alumnes de diferents nivells educatius. Els espais es divideixen en: activitats dinàmiques, activitats estàtiques i activitats de reflexió.

Especialitat
Disseny d'interiors
Tutors
Anna Bach
Tribunal
Anna Bach, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Silvia Santaeugènia

E I N A