EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

CLADE
Creació d’un joc de taula d’estratègia i fantasia

Daniel Rovira Vilà
drovira@eina.cat

Actualment, en el sector dels videojocs, hi ha una ràpida i continuada innovació, perquè és un sector molt competitiu que està en constant evolució. En comparació, en els jocs de taula s’innova d’una manera molt menys perceptible.

Aquest projecte pretén innovar en els jocs de taula, actualitzant-los amb els recursos i sistemes de joc que utilitzen alguns gèneres de videojoc dels darrers anys per adaptar-los a un joc analògic alternatiu i crear un sistema de joc simple, intuïtiu i dinàmic.

El joc es basa sobretot en el gènere de videojocs anomenat MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), que combinen l’acció i l’estratègia en temps real i es caracteritzen pel fet que cada jugador controla un sol personatge i perquè tenen una història de fantasia de rerefons que els dóna sentit i identitat.

Es busca un estil d’il·lustració conceptual que doni identitat al joc, representant la història i unificant els diferents elements del joc: la caixa, el tauler, les cartes, les fitxes i les plantilles.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A