EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Azar
Identitat d’una marca de joieria

Adriana Cabeza
acabeza@eina.cat

Azar és un projecte que se centra a donar visibilitat a una nova marca de joieria artesanal i a posicionar-la respecte a les altres marques existents del mateix sector. Això es durà a terme a través d’una identitat corporativa que definirà l’ànima i la personalitat de la marca dins de les regles estètiques, i d’una campanya de comunicació que reflectirà els seus valors perquè el públic objectiu s’hi identifiqui. Quant a disseny, el repte del projecte consisteix a reflectir i transmetre els valors propis de la marca i a allunyar-los de l’estètica de la seva competència. Aquests valors són: singularitat, refinament subtil i quotidianitat. Tot aquest treball portarà a un resultat final que es materialitzarà en forma de: naming i tagline, logotip, papereria corporativa, campanya de comunicació, catàleg de col·lecció, web i packaging de la joia.

Web

adrianacabeza.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A