EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Animus

Daniel Moliner Vázquez
dmoliner@eina.cat

Fa uns anys, l'animació vectorial enfocada a la reproducció en web, liderada pel software d'animació Adobe Flash, va quedar obsoleta perquè Apple va refusar utilitzar aquest tipus de tecnologia en els seus dispositius.

L'aparició d'HTML5, que incloïa en els seus estàndards la tecnologia necessària per crear gràfics programats en l'entorn web, va aportar una solució a aquest problema. No obstant això, encara no existeix al mercat cap programa enfocat a l'animació vectorial per a HTML5.

ANIMUS és un software d'animació per a plataforma web creat per donar solució al buit que va deixar Flash. A més, amb aquest projecte es proposa un nou sistema de treball en què il·lustració i animació es combinen al mateix nivell per aconseguir agilitzar i facilitar el procés d'animació i així apropar aquesta tecnologia a un públic més ampli.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Elena Bartomeu, Laia Clos, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Jon Marin, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A