EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Milicianas. Vestimenta y ciudadanía, 1823

Rosa Barceló Compte
rbarcelo@eina.cat

Milicianas. Vestimenta y ciudadanía, 1823 estudia les parts de la vestimenta que formen l’uniforme del cos de milicianes que es va crear a la ciutat de Barcelona l’any 1823. És una creació emmarcada per la reinstauració de la constitució de Cadis de 1812 i un nou intent de revolució liberal dut a terme des de la perspectiva femenina de reivindicació de la seva igualtat i els seus drets de ciutadania per la via de l’exercici de responsabilitats militars. El vestuari es contextualitza entre les peces coetànies d’ús civil i els possibles precedents o referents d’ús militar masculí.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A