EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Mas Pardal

Alex Muñoz Papaseit
amunozp@eina.cat

Mas Pardal és un projecte de disseny d’identitat i packaging que té com a finalitat crear una línia de vins comercialitzats amb un sistema d’envasament diferent del tradicional, el BIB (Bag-In-Box).

Aquest sistema d’envasament té una sèrie d’avantatges i d’inconvenients. L’objectiu del projecte és transmetre aquests avantatges (ecològics, econòmics, etc.) incorporant-los en el mateix disseny de l’envàs per intentar així desprendre’s dels inconvenients que el consumidor pot associar al sistema, ja que és poc conegut i sovint es relaciona amb un producte de mala qualitat.

El treball consisteix a dissenyar la identitat del celler, el vi i l’envàs Bag-In-Box de 5 l en què es comercialitza, i a adaptar aquest disseny a un envàs promocional de 500 ml per donar a conèixer el producte, així com a altres elements de promoció com ara targetes, cartells i una pàgina web.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A