EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Lapse

Alex la Salle Rodríguez
alasalle@eina.cat

Aquest és un projecte d’identitat d’una comunitat de creatius, LAPSE, que es dedica a la programació i a la creació de visuals interactius per a espectacles.

LAPSE pretén crear un escenari de realitat mixta en què un individu interactua amb els elements virtuals que es projecten en aquest mateix espai. És per aquest motiu que mencionem el concepte de realitat mixta, perquè hi intervenen elements reals (l’individu) i elements virtuals (les projeccions).

Pensat per a diferents tipologies d’espectacle audiovisual, l’artista pot modelar el seu entorn i generar la interfície visual a partir d’unes premisses codificades prèviament gràcies a diferents mètodes de captació del moviment.

El repte del projecte és la creació d’uns elements visuals d’identitat per obtenir un llenguatge, un sistema declinable, que posteriorment es pugui revestir segons la temàtica de l’obra artística.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A