EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

La personalitat traduïda en objecte
Generació paramètrica del fetitxe personal

Francesc Sòria Castellet
fsoria@eina.cat

La personalitat és quelcom que tots tenim, que ens diferencia els uns dels altres, i que defineix la nostra manera de veure i entendre el món i la forma com aquest ens afecta. Per tant, és important conèixer la pròpia personalitat, poder-hi interactuar ens permet saber quin dels seus aspectes ens interessa mantenir, reforçar o modificar. Com que és un element intern, només visible a través de conductes i de l’observació i l’inventari d’aquestes, cal fer-ne interpretacions per fer-la comprensible. Aquesta comprensió s’aconsegueix a través de tests de personalitat. Amb un test derivat dels Big Five es vol generar un nivell nou d’interacció amb aquests resultats més enllà de l’explicació narrativa o de la visualització gràfica. Es farà una traducció paramètrica de les respostes per aconseguir que aquestes generin un objecte tridimensional representatiu amb el qual poder interactuar físicament, introduint més elements de comprensió en el coneixement d’un mateix, com ara les tres dimensions, la interacció de l’objecte amb l’espai i el tacte, entre altres possibilitats. Es busca veure si afegir aquesta nova dimensió a la representació de la personalitat és realment efectiu per modificar i/o millorar la comprensió d’un mateix.

Especialitat
Cultura del disseny
Tutors
Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat
Tribunal
Elena Bartomeu, Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat, Lluís Nacenta, Octavi Rofes, Dolors Soriano

E I N A