EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

La Madriguera

Karolina Pelaczyk
kpelaczyk@eina.cat

El resultat d'aquesta investigació és una estratègia d'actuació per desenvolupar un espai procreatiu basada en l'augment de les capacitats espacials per aconseguir l'equilibri entre els rituals individuals i les experiències compartides dels usuaris. El contrast entre el ritual i l'experiència permet establir el fonament del projecte: dues intensitats d'actuació -intervenció i condicionament. Aquesta divisió posa l'usuari en situacions diferents, primer com a espectador, sotmetent-lo a estímuls externs provinents de la intervenció arbitrària, i segon com a protagonista, prenent el poder de decisió. L'aportació urbanística permet implantar una estructura d'organització rígida, gràcies a la qual és possible un condicionament adequat de l'espai. D'altra banda tancaments i il·luminació adaptables personalitzen l'espai segons les necessitats particulars. El conjunt d'aquests elements i la intenció de dissenyar des de la previsió de possibilitats en lloc de definir casos concrets permet organitzar l'espai apte per abraçar les cinc fases del procés creatiu.

Especialitat
Disseny d’interiors
Tutors
Anna Bach
Tribunal
Irma Arribas, Anna Bach, Rosa Clotet, Sara Coscarelli, Albert Crispi

E I N A