EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

L’atles infogràfic sobre l’evolució humana

Berta Mir Villellas
bmir@eina.cat

Per què evolucionem? Per què hem estat en constant canvi i ens hem anat desplaçant per tot el planeta durant milions d’anys?

La teoria de l’evolució de l’espècie humana ha estat per a alguns un tabú en la història de la humanitat perquè no s’ha sabut explicar prou bé, o bé, perquè s’ha tergiversat la realitat a causa de factors molt variats com ara els socials o els religiosos.

Els objectius d’aquest treball seran recopilar la cronologia històrica de la selecció natural geogràfica de l’espècie humana; determinar la influència dels diferents factors climàtics i veure com van començar a desenvolupar-se les primeres societats i com van aconseguir adaptar-se a un nou medi i, més tard, evolucionar i assolir avenços en aspectes avui en dia tan bàsics i fonamentals com l’agricultura, l’alimentació, els estris i la utilització dels materials. El treball vol plasmar d’una manera infogràfica l’evolució de l’ésser humà al llarg de la seva existència i des del seu origen.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A