EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Khrónos, Kairós, Aión
Intervenció lumínica a EINA

Salomé Quesada
mquesada@eina.cat

"El temps esdevé temps humà, en la mesura en què és articulat de manera narrativa; en canvi el relat és significatiu, en la mesura en què dibuixa els trets de l'experiència temporal." P. Ricoeur.

Intervenció en l'espai a través de la qual es representa el temps. Temps entès com a l'antiga Grècia, i el llenguatge triat per fer-lo possible és la llum.

El temps està dividit en tres ritmes diferents, però inseparables: Khrónos, Kairós i Aión. Cadascun d’aquests ritmes pertany tant al següent com al precedent per poder realitzar-se.

Khrónos: etern néixer i morir, l'espai entre la vida i la mort, seqüencial, cronològic i inevitable.

Aión: èxtasi, accions que són finites i de les quals s'obté resultat.

Kairós: oportunitat, "aquí i ara", únic, i no es pot preveure ni planificar.

Objectius:

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
Tània Costa, Enric Mas, Jo Milne, Claudio Molina, Artur Muñoz

E I N A