EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Forwart

Raimon Mercadé Boleda
rmercade@eina.cat

Forwart és una plataforma de comunicació que pretén donar suport gràfic als artistes emergents. Aquesta proposa un sistema visual que es declina en cada cas de manera única i conserva la identitat de l’artista.

La plataforma funciona com a segell de qualitat que actua com a nexe de connexió entre els artistes i els seus possibles inversors, mecenes o les sales d’exposicions. No només ajudarà els estudiants a fer-se un lloc en el món de l’art contemporani, sinó que també potenciarà l’expectació en aquest sector i el farà molt més atractiu.

El projecte comprèn tres publicacions editorials que els artistes poden utilitzar com a book personal en què figurarà el projecte en què han estat treballant. Les tres publicacions tenen trets en comú recognoscibles del sistema i, per altra banda es diferencien totalment gràcies a la identitat de cadascuna.

Web

cargocollective.com

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A