EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Feel Wood

Sofia Cartaña Cesari
scartana@eina.cat

Aquest projecte de grau té com a finalitat crear un sistema d’identitat per a una empresa que fabrica planxes de fusta per a practicar surf, skate i snow, i la seva posterior aplicació́ sobre diferents suports de comunicació. Un tret important d ́aquest projecte és que els usuaris poden difondre la identitat de l’empresa mitjançant la seva participació en els diferents esdeveniments que aquesta genera. Al llarg de tot el procés del projecte es veurà com la identitat de l’empresa es plasma en les diferents aplicacions a partir de la creació d’uns elements gràfics d’identitat per obtenir un llenguatge visual i un sistema identitari únic per al cas.

Especialitat
Disseny gràfic
Tutors
Pilar Górriz, Laia Clos
Tribunal
Laia Clos, Jordi Duró, Pilar Górriz, Salvador Huertas, Octavi Rofes, Tilman Solé

E I N A