EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Estudi i projecte d'intervenció en el procés de comunicació entre candidat i empresa en l'àmbit del disseny

Laura Elizalde Miró
lelizalde@eina.cat

El treball de grau s'inicia amb la recerca de noves eines que puguin beneficiar el sector laboral. El context en què s'emmarca és la transició del dissenyador graduat cap a la preparació personal per a l'àmbit professional.

Amb aquest plantejament arrenca una investigació enfocada a trobar la clau per millorar la comunicació entre el candidat i l'empresa. La metodologia seguida consisteix a localitzar els punts conflictius del procediment actual per proposar una solució teoricopràctica aplicable a l'actual mitjà. Un dels punts clau del desenvolupament del projecte serà la recerca d'oferta i demanda de les competències socials requerides per les empreses.

El resultat és una eina d'autoavaluació que permet que el dissenyador defineixi quines aptituds i competències ha desenvolupat durant el procés de disseny d'un projecte. Igualment, també és útil perquè l'empresa es pugui beneficiar d'aquesta autovaloració per trobar el seu candidat ideal.

Especialitat
Cultura del disseny
Tutors
Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat
Tribunal
Elena Bartomeu, Tània Costa, Lluc Massaguer, Oriol Pibernat, Lluís Nacenta, Octavi Rofes, Dolors Soriano

E I N A