EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

Espai terapèutic a l’Hospital de Mataró, unitat psiquiàtrica d’adults aguts

Anna Roca Renau
aroca@eina.cat

Aquest projecte consisteix a redissenyar la unitat psiquiàtrica de l’Hospital de Mataró a partir d’un nou concepte de sala hospitalària mitjançant un sistema de caràcter universal, mòbil i funcional que aporti flexibilitat a l’espai. El paper del disseny d’interiors en aquest projecte ha esdevingut un procés d’investigació en el camp de les actuals infraestructures hospitalàries de psiquiatria. L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat definir un nou espai multifuncional que resulti eficient, dinàmic, estimulant i confortable des del punt de vista de l’usuari principal, el pacient.

L’interès per aquest àmbit és fruit de l’experiència personal en una visita al Departament de psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i de l’Hospital de Mataró. Després d’observar l’entorn es pot afirmar que avui en dia els hospitals són llocs científics, força impersonals i freds que s’han allunyat del component humà.

Especialitat
Disseny d’interiors
Tutors
Anna Bach
Tribunal
Irma Arribas, Anna Bach, Rosa Clotet, Sara Coscarelli, Albert Crispi

E I N A