EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Treballs de Fi de Grau

CEIBE

Lucía de Toro Yáñez
ldetoro@eina.cat

Aquest projecte neix de la recerca d'un tema pel qual lluitar, i en aquest àmbit cal indagar en el món dels Manifestos. Amb la reflexió adquirida el projecte es materialitza finalment en una obra, “CEIBE”.

“CEIBE”, a través d'un conjunt de peces gràfiques, vol criticar l'estereotip social del neoliberalisme com a sinònim de llibertat. Per això, es juga amb les "veritats" contraposades de l'ideari col·lectiu i s'evidencia la seva incoherència. És a dir, s'intenta comparar un sistema autoritari amb un de capitalista. Es vol despertar la societat per mitjà de la provocació per incitar a la reflexió.

De vegades, rescatar els fantasmes del passat ajuda una societat a recordar que no va aprendre de la seva història.

Especialitat
Creació visual
Tutors
Artur Muñoz
Tribunal
Tània Costa, Enric Mas, Jo Milne, Claudio Molina, Artur Muñoz

E I N A