EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Fundació

EINA està organitzada com a fundació privada no lucrativa que té com a objectiu principal l’ensenyament de l’art i el disseny, el foment de la creació i el debat cultural.

L’òrgan de govern de la fundació és el patronat, constituït per personalitats de diferents àmbits afins a EINA, algunes de les quals hi estan vinculades històricament com a docents. Entre les tasques que té assignades el patronat hi ha l’elecció de la direcció del centre i l’administració del patrimoni i les instal·lacions, així com vetllar per l’ideari d’EINA i per l’acompliment dels seus objectius fundacionals.

Estatuts de la Fundació Eina

Organització

Fundació Eina

fundacio@eina.cat

Després de la renovació de patrons que ha tingut lloc durant els darrers mesos de 2016, la composició del patronat és la que es detalla a continuació (en tràmit d’inscripció al Registre de Fundacions):

Patronat de la Fundació
Enric Steegmann - President
Josep Mª Milà - Vicepresident
Núria Bretos - Secretària

Vocals
Josep Bagà
Jordi Colomer
Mario Eskenazi
Jordi Fulla
Anton Granero
Josep Lluscà
Miquel Molins
Alicia Núñez
Pere Riera
Lluis Simon
Gerard Vilar

Gerent
Vacant

Fons d’art

La Fundació EINA disposa d’un fons d’art que s’ha anat configurant gràcies a la generositat de mestres, deixebles i amics del centre. Aquest fons, atesa la rellevància d’EINA també en l’àmbit artístic, recull diverses manifestacions de l’art contemporani que corresponen a la pluralitat de concepcions, propostes, gèneres i tècniques que han tingut cabuda en el si de l’escola en les quatre últimes dècades.

El servei de documentació, catalogació i gestió del fons d’art de la Fundació Eina administra unes 200 obres d’artistes entre els quals cal destacar, pel seu vincle amb el centre: Albert Ràfols-Casamada, Maria Girona, Sergi Aguilar, Francesc Artigau, Antoni Llena, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan o Carlos Pazos, entre d’altres.

arxiu@eina.cat

Arxiu

L’arxiu d’EINA conserva un nombre molt notable de documents originals relacionats amb la història del centre i de l’evolució del disseny o la pedagogia del disseny al nostre país. Aquest material valuós serveix de font per a la recerca i està disponible per als investigadors.

Des de la seva fundació, l’any 1967, EINA ha estat alhora un centre pioner en l’ensenyament del disseny i un lloc d’innovació cultural pel qual han passat, entre alumnes i professors, nombroses personalitats de la nostra història cultural recent. Com a testimoni, conservem un fons documental format per fotografies, programes i documents administratius de l’escola, correspondència i altres materials manuscrits, fullets i retalls de premsa.

La Fundació custodia aquest arxiu, en procés de catalogació, com a registre de l’evolució del mateix centre, però sobretot com a material per a la recerca històrica i pedagògica del disseny. Més enllà de la memòria, l’arxiu ha de permetre la reconstrucció́ històrica sobre bases documentals sòlides i objectives que permetin actualitzar els relats i les interpretacions. L’arxiu no és estàtic, sinó que s’alimenta de noves aportacions que s’incorporen any rere any per via de donacions o d’allò que el mateix arxiu genera (per exemple, el recull de testimonis orals).

Podeu sol·licitar una consulta de l’arxiu posant-vos en contacte amb l’escola:

Responsable de l’arxiu: Rubén Alcaraz.
Responsable de la comissió d’arxiu: Alex Mitrani.

E I N A